Brandscan

 

De wetgever legt de verant­woordelijk­heid voor een veilige werk­/woonomgeving volledig bij de gebouw­eigenaar/gebruiker neer. Natuurlijk neemt u verant­woordelijk­heid voor de veilig­heid van uw werknemers, bezoekers en of huurders. U wilt niet wachten op een calamiteit, maar mist vooral handvatten om invulling te geven aan uw zorgplicht. Flamepoints levert u de tools: De brand­veilig­heidsscan.

 

Wij bieden drie verschillende scans aan, zo bent u altijd verzekerd van de juiste aanpak!

 

Property Scan (PS)

Deze scan is bedoeld om omvangrijke vastgoedportefeuilles snel te scannen en trends te definiëren. De basis van deze scan wordt gevormd door bestaande objectdossiers en exploitatie karakteristieken, door een desk-analyse is een risicogerichte benadering te faciliteren.

 

Quick Scan (QS)

Indien een globaal én specifiek beeld van een locatie gewenst is, biedt het uitvoeren van een scan op basis van een set van gedefinieerde parameters uitkomst. De analyse kent een hoog abstractieniveau, een statistisch waardeoordeel is de output.

 

Basic Scan (BS)

De Basis Scan is een elementaire objectanalyse waarbij een kwalitatief waardeoordeel wordt gegeven m.b.t. de mate van brandveiligheid. De ervaring leert dat de bevindingen voldoende houvast bieden om een vervolgtraject vorm te geven.